Запрет на рыбалку в Херсонской области - Страница 4 - РыбалкаСреда, 29.03.2023, 15:59

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Запрет на рыбалку в Херсонской области - Страница 4 - Рыбалка | Регистрация | Вход
форум о рыбалке
[ Новые сообщения · Участники · Форум Рыбалка · Поиск · RSS ]

 • Страница 4 из 4
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Рыбалка » форум о рыбалке » Рыбалка в Херсонской области » Запрет на рыбалку в Херсонской области (запрет на рыбную ловлю - Херсон)
Запрет на рыбалку в Херсонской области
Ukr-turizm-rДата: Среда, 15.02.2017, 15:48 | Сообщение # 46
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

Херсон
_10__ ____лютого_____ 2017 № ___02___

Про заборону
на промисловий та любительський
лов камбали – глоси у Чорному морі
в зоні контролю Херсонрибоохорони

З метою здійснення державного контролю за охороною камбали – глоси у період масового нересту та сприяння збільшенню її запасів у Чорному морі в зоні контролю Херсонрибоохорони, відповідно до статті 10 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», статті 38 Закону України «Про тваринний світ», пункту 12.3 Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджених наказом Держкомрибгоспу України від 08.12.1998 № 164, пункту 4.14.1 Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Держкомрибгоспу України від 15.02.1999 № 19, на підставі листа Одеського центру Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії від 06.02.2017 № 15/3, керуючись Положенням про Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Херсонській області, затвердженого наказом Держрибагентства України від 19.04.2012 № 220

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити промисловий лов камбали – глоси у період її масового нересту на акваторії Чорного моря в зоні контролю Херсонрибоохорони з 15 лютого по 30 квітня 2017 року (включно).
2. Заборонити любительський і спортивний лов камбали – глоси у період її масового нересту на акваторії Чорного моря в зоні контролю Херсонрибоохорони з 14 лютого до 1 травня 2017 року.
3. В.о начальника відділу оперативної роботи, в.о начальника Скадовського територіального відділу, в.о начальника відділу охорони водних біоресурсів Херсонрибоохорони забезпечити:
1) належну охорону камбали – глоси у період її масового нересту;
2) інформування населення шляхом оприлюднення вимог наказу про встановлення заборони у засобах масової інформації.
4. Начальнику відділу іхтіології та регулювання рибальства Херсонрибоохорони забезпечити:
1) офіційне оприлюднення цього наказу в газеті «Наддніпрянська правда»;
2) до 14.02.2017 року повідомити рибогосподарські організації, які здійснюють свою діяльність на акваторії Чорного моря в зоні контролю Херсонрибоохорони, щодо встановлення заборони на лов камбали – глоси.
5. Начальнику відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Херсонрибоохорони забезпечити оплату розміщення об’яви про встановлення заборони згідно з наданим розрахунком.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова ліквідаційної комісії Б.С. Артющик
 
Ukr-turizm-rДата: Пятница, 31.03.2017, 16:28 | Сообщение # 47
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
Про визначення нерестових
дшянок на рибогосподарських
водних об’ектах в зош контролю
Херсонрибоохорони у 2017 рощ
3 метою надежно! охорони м1сць нересту водних 6iopecypciB у
рибогосподарських водних об’ектах в зош контролю Херсонрибоохорони,
вщповщно до статп 10 Закону Укра'ши «Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних 6iopecypciB», пункту 8.3 Правил
промислового рибальства в басейш Чорнрго моря, затверджених наказом
Державного комггету рибного господарства У крайни вщ 08.12.1998 № 164,
пункту 8.3 Правил промислового рибальства у рибогосподарських водних
об’ектах Украши, затверджених наказом Державного комггету рибного
господарства Украши вщ 18.03.1999 № 33, на пщстав1 погодженого перел1ку
нерестових дшянок у рибогосподарських водних об’ектах в зош контролю
Херсонрибоохорони, наданого Гнститутом рибного господарства
Нащонально! академи аграрних наук Укра'ши у листт вщ 13.03.2017 № 76-
03/17, керуючись Положениям про Управлшня охорони, використання i
вщтворення водних 6iopecypciB та регулювання рибальства в Херсонськш
облает^ затвердженого наказом Держрибагентства У крайни вщ 19.04.2012
№220
НАКАЗУЮ:
1. Затвердите перелш визначених нерестових дшянок у
рибогосподарських водних об’ектах в зош контролю Херсонрибоохорони у
2017 рощ, що додаеться.
2. Начальнику вщдшу оперативно! робота, начальнику вщщлу охорони
водних 6iopecypciB Херсонрибоохорони, державним шспекторам вщд1лу
охорони водних 6iopecypciB Херсонрибоохорони, забезпечити охорону
нерестових дшянок в перюд нересту водних 6iopecypcie.3. Начальнику вщцшу ixTionorii та регулювання рибальства
Херсонрибоохорони забезпечити розмщення затвердженого перел!ку
нер^стових д1лянок у рибогосподарських водных об’ектах в 30Hi контролю
Херсонрибоохорони на офщшних веб-сайтах Херсонрибоохорони
та обласно'1 державно! адшшстрацЙ.
4. Вважати таким, що втратив чиннють наказ начальника
Херсонрибоохорони вщ 17.03.2014 № 26 «Про визначення нерестових
дшянок на рибогосподарських водних об’ектах в зош контролю
Херсонрибоохорони».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собоЮд
 
Ukr-turizm-rДата: Пятница, 31.03.2017, 16:30 | Сообщение # 48
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
Про встановлення весняно-л1тньо1‘
заборони на лов водных 6iopecypcie
у Дншровсько-Бузькш естуарнш
систем! в зош контролю
Херсонрибоохорони у 2017 роц1
На виконання Плану заход1в щодо подготовки i проведения весняно-
лггаьоУ нерестовоУ заборони на лов водних 6 io p e c y p c iB у 2017 рощ,
затвердженого Головою Державного агентства рибного господарства УкраУни
вщ 27.02.2017, наказу Держрибагентства УкраУни вщ 16.03.2017 № 148
«Про заходи щодо встановлення нерестово'1 заборони на вилов водних
6iopecypciB у рибогосподарських водних об’ектах Укра!‘ни у 2017 рощ»
та розпорядження голови Херсонсько!' обласно!' державно!' адмшютращУ
вщ 28.03.2017 № 207 «Про заходи щодо заборони на лов риби, шших водних
6iopecypciB у рибогосподарських водних об’ектах в зош контролю управиння
охорони, використання i вщтворення водних 6iopecypcie та регулювання
рибальства в Херсонськш област1 у весняно-лшпй пер1од 2017 року», з метою
зд1йснення державного контролю за охороною водних 6iopecypcie пщ час ix
природного вщтворення, сприяння збшыненню !*х запас1в у рибогосподарських
водних об’ектах в зош контролю Херсонрибоохорони, вщповщно стати 10
Закону УкраУни «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону
водних 6iopecypciB», статт1 38 Закону УкраУни «Про тваринний свгг», пункпв
8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.5, 14.7.9, 14.7.10 Правил промыслового
рибальства в басейш Чорного моря, затверджених наказом Державного
компсту рибного господарства УкраУни вщ 08.12.1998 № 164, пункпв 3.4, 3.14,
4.4, 4.6, 4.14.1, 5.3 Правил любительського i спортивного рибальства,
затверджених наказом Державного комитету рибного господарства УкраУни
вщ 15.02.1999 № 19, пункпв 18.17, 18.18, 18.23 Режиму рибальства в басейш
Чорного моря у 2017 рощ, затвердженого наказом Мшютерства аграрноУ
полггики та продовольства УкраУни вщ 18.01.2017 № 5, на пщстав1 листа
1нституту рибного господарства Нац1ональноУ академП' аграрных наук УкраУни
вщ 13.03.2017 № 76-03/17, керуючись пунктами 6.19, 10 Положения проУправления охорони, використання i вщтворення во днях 6iopecypciB
та регулювання рибальства в Херсонсыай облает!, затвердженого наказом
Держрибагентства У краУн и в!д 19.04.2012 № 220
НАКАЗУЮ:
1. Встановити термпш заборони на промислове рибальство
в рибогосподарських водних об'екгах Дншровсько-БузькоУ естуарноУ системи в
зон! контролю Херсонрибоохорони:
1) у р1чщ Дншро - вщ гирла до забороненого простору КаховськоУ ГЕС,
а також у придатков! й системе - з 10 квхтня по 15 червня 2017 року. Заборона
не поширюеться на спещалёзований промисел оселедця з 10 квггая по 15 червня
2017 року та пузанка з 01 травня по 15 червня 2017 року на акваторй*
вщ с. Дншряни вниз за теч1ею до тош «Шдмостна» та вщ нижньоУ меш то т
«Монастирська» вниз за теч1ею до верхньоУ меж1 «Дн1провського забороненого
простору»;
2) у р1чщ 1нгулець - вщ гирла до смт. Велика Олександр1вка - з 10 квггня
по 15 червня 2017 року;
3) у Дншровському лимаш - з 05 кв1тня по 05 червня 2017 року. Заборона
не поширюеться на спещал1зований промисел пузанка по веш акваторй лиману
з 01 травня до кшця весняно-л1тньоУ заборони, а також заборона
не поширюеться на спещалЬований промисел оселедця в лимаш на глибинах
не менше нёж 4 м з 01 квггня до кшця весняно-л1тньоУ заборони;
4) у Дншровському лимаш на вщеташ 1,5 км вщ берега углиб лиману
на дшянщ вщ нижньоУ меж1 Дншровського забороненого простору
до Покровсько-Хуторсысого лабазу, включаючи всю придаткову озерну
систему - з 6 червня по 15 червня 2017 року;
5) у Bcix шших внутр1шн1х водних об’екгах басейну Чорного моря
в межах ХерсонськоУ областт - з 01 квгсня по 30 червня 2017 року.
2. Встановити термши заборони на любительське i спортивне рибальство
в рибогосподарських водних об'ектах Дншровсько-БузькоУ естуарноУ системи в
зош контролю Херсонрибоохорони:
1) у Дншровському лимаш - з 05 квиня по 05 червня 2017 року;
2) у Дншровському лимаш на вщеташ 1,5 км вщ берега углиб лиману
на дшянщ вщ нижньоУ меж1 Дншровського забороненого простору
до Покровсько-Хуторського лабазу, включаючи всю придаткову озерну
систему - з 06 червня по 15 червня 2017 року;
3) у р. Дншро - вщ мюця впадання у Дншровський лиман
до забороненого простору КаховськоУ ГЕС з притокою 1нгулець вщ гирла
до смт. Велика Олександр1вка, включаючи придаткову систему цих pinoK -
з 10 квггая по 15 червня 2017 року;
4) у Bcix iHmnx водоймах Чорноморського репону в межах ХерсонськоУ
облает! — з 01 кв1тня по 30 червня 2017 року.
3. Дозволите любительський лов риби у перюд заборони на зд!йснення
любительського та спортивного рибальства, в терм1ни визначеш пунктом 2
цього наказу, на умовах загального використання, одн1ею поплавковою вудкою
з одним гачком i сп!шнгом з берега з дотриманням Правил любительського1 спортивного рибапьства в MicTi Херсон: з набережних по проспекту Ушакова
та бшя парку Слави, в мютах Н. Каховка, Олешки, Гола Пристань: з
набережних в райош мюьких пристаней, вздовж ecix шших населених пунктов i
дачних кооператив з берега в межах дшянок акваторш, визначених наказом
Херсонрибоохорони вщ 12.06.2014 № 64 «Про визначення рибогосподарських
водойм (1х дшянок) для здшснення любительського i спортивного рибальства в
зон1 контролю Херсонрибоохорони на умовах загального використання» 3i
змшами згщно наказу Херсонрибоохорони вщ 24.06.2016 № 42, за винятком
нерестових дшянок, визначених наказом Херсонрибоохорони вщ 29.03.2017
№ 19 «Про визначення нерестових дшянок на рибогосподарських водних
об’ектах в зош контролю Херсонрибоохорони у 2017 рощ».
4. Дозволили з 01 травня по 15 червня 2017 року проводит
любительський лов оселедця та пузанка з човшв одним спшшгом, оснащеним
пщв1скою типу «самодур», з дотриманням Правил любительського
i спортивного рибальства, на акваторй по правому берез! р1чки Дншро вщ ур1зу
води вглиб водойми до 100 м вщ люгоспу с. Антошвка вниз за теч1сю до пляжу
«Лшея» м. Херсона (за винятком дшянки, яка складае 220 м по обидв1 сторони
вщ центру мосту та м1ських пшпюв).
5. Заборонити пересування плавзасоб1в у заборонених. для рибальства
зонах (за винятком установления суднових ход1в), а на дшянках, оголошених
наказом Херсонрибоохорони вщ 29.03.2017 № 19 «Про визначення нерестових
дшянок на рибогосподарських водних об’ектах в зою контролю
Херсонрибоохорони у 2017 рощ» нерестовищами в перюд нересту, заборонити
пересування B cix плавучих засоб1в, кр1м суден спещально уповноважених
оргашв, яю здшснюють охорону водних 6 io p e c y p c ie .
6. Користувачам водних 6iopecypciB, яю здшснюють рибогосподарську
д!яльнють на водойм ах в зош контролю Херсонрибоохорони, зняти з промислу
знаряддя лову, заборонен! для використання в мюцях та у термши, визначет
пунктом 1 цього наказу.
7. Начальнику вщдшу оперативно!' робота, начальнику вщдшу охорони
водних 6iopecypciB Херсонрибоохорони, державним шспекторам вщдшу
охорони водних 6iopecypciB Херсонрибоохорони:
1) забезпечити належну охорону водних 6iopecypciB пщ час !х природного
вщтворення;
2) за заявами користувач1в водних 6iopecypciB опломбувата промислов!
знаряддя лову;
3) щоденно проводити в1зуальний монлоринг за ходом нересту риби
та шших водних 6iopecypciB, про що шформувати в1ддш !хт!олопГ
та регулювання рибальства Херсонрибоохорони.
8. Начальнику вщдшу ixTkwiorii та регулювання рибальства
Херсонрибоохорони:
1) повщомита рибогосподарсыа орган!зацй про встановлення весняно-
лггньо!' заборони на промислове рибальство в рибогосподарських водних
об'ектах в зош контролю Херсонрибоохорони у 2017 рощ;
2) повщомита громадсьюсть шляхом офщшного оприлюднення цього
наказу в газет! "Наддншрянська правда" та розм!щення на веб-сайтах
Херсонрибоохорони i Херсонсько! обласно!' державно! адмшютращ!;3) шформащю про хщ нересту надавати до Державного агентства рибного
господарства Укра'ши у встановлеш термши.
9. Начальнику вщцшу фшансування, бухгалтерського облпсу
та зв1тност1 — головному бухгалтеру Херсонрибоохорони забезпечити оплату
розмщення об’яви про встановлення заборони згщно з наданим розра>
10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою
 
Ukr-turizm-rДата: Суббота, 15.04.2017, 16:34 | Сообщение # 49
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
Встановити термінии заборони на любительське i спортивне рибальство у Херсонскій області:
1) у Дніпровському лимані - з 05 квітня по 05 червня 2017 року;
2) у р. Дніпро (нижче Каховської ГЕС) - з 10 квітня по 15 червня 2017 року;
 
Ukr-turizm-rДата: Суббота, 16.03.2019, 08:08 | Сообщение # 50
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
Запрет на рыбалку в Херсонской области 2019 с 1 апреля
 
Ukr-turizm-rДата: Понедельник, 01.04.2019, 15:55 | Сообщение # 51
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
Приказ о запрете на рыбалку в Херсоне и области 2019

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(Херсонський рибоохоронний патруль)
НАКАЗ
27 березня 2019 м. Херсон № 98 - ОД
Про встановлення весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі та Каховському водосховищі в зоні контролю Херсонського рибоохоронного патруля у 2019 році
З метою здійснення державного контролю за охороною водних біоресурсів під час їх природного відтворення, сприяння збільшенню їх запасів у рибогосподарських водних об'єктах в зоні контролю Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області, на виконання Плану заходів щодо підготовки і проведення весняно-літньої нерестової заборони у 2019 році, затвердженого Головою Державного агентства рибного господарства України від 06.03.2019 та розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 27.03.2019 № 219 «Про заходи щодо заборони на лов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах в зоні контролю управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області у весняно-літній період 2019 року», відповідно до статті 38 Закону України «Про тваринний світ», пунктів 8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.5, 14.7.9, 14.7.10 Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 08.12.1998 № 164, пунктів 8.1, 11.1.6 Правил промислового рибальства у рибогосподарських водних об'єктах України, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 18.03.1999 № 33, пунктів 3.4, 3.14, 4.4, 4.6, 4.13.3, 4.14.1, 4.14.3, 5.3 Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.02.1999 № 19, пунктів 19.17, 19.18, 19.23 Режиму рибальства в басейні Чорного моря у 2019 році, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 09.01.2019 № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.01.2019 № 85/33056, на підставі листа Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України від 13.03.2019 № 382-4 та наукового обґрунтування «Можливості здійснення любительського лову оселедця і пузанка з човнів у пониззі Дніпра у 2019 р.» вхід, від 18.03.2019 № 399-4, керуючись статтею 10 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та Положенням про Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області, затвердженого наказом Держрибагентства від 15.07.2016 № 229 (зі змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Встановити терміни заборони на промислове рибальство в рибогосподарських водних об'єктах Дніпровсько-Бузької естуарної системи в зоні контролю Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області:
1) у річці Дніпро - від гирла до забороненого простору Каховської ГЕС, а також у придатковій системі - з 10 квітня по 15 червня 2019 року. У вказаний період заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця в пониззі Дніпра. Також заборона не поширюється на промисел пузанка у пониззі Дніпра з 01 травня по 15 червня 2019 року. Акваторії дозволені для ведення промислу визначені Режимом рибальства в басейні Чорного моря у 2019 році;
2) у річці Інгулець - від гирла до смт. Велика Олександрівка - з 10 квітня по 15 червня 2019 року;
3) у Дніпровському лимані - з 05 квітня по 05 червня 2019 року. Заборона не поширюється на спеціалізований промисел пузанка по всій акваторії лиману з 01 травня до кінця весняно-літньої заборони. Заборона також не поширюється на спеціалізований промисел оселедця в лимані на глибинах не менше ніж 4 м з 01 квітня до кінця весняно-літньої заборони;
4) у Дніпровському лимані на відстані 1,5 км від берега углиб лиману на ділянці від нижньої межі Дніпровського забороненого простору до Покровсько-Хуторського лабазу, включаючи всю придаткову озерну систему - з 6 червня по 15 червня 2019 року;
5) у всіх інших внутрішніх водних об'єктах басейну Чорного моря в межах Херсонської області - з 01 квітня по 30 червня 2019 року.
2. Встановити терміни заборони на любительське і спортивне рибальство в рибогосподарських водних об'єктах Дніпровсько-Бузької естуарної системи в зоні контролю Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області:
1) у Дніпровському лимані - з 05 квітня по 05 червня 2019 року;
2) у Дніпровському лимані на відстані 1,5 км від берега углиб лиману на ділянці від нижньої межі Дніпровського забороненого простору до Покровсько-Хуторського лабазу, включаючи всю придаткову озерну систему - з 06 червня по 15 червня 2019 року;
3) у р. Дніпро - від місця впадання у Дніпровський лиман до забороненого простору Каховської ГЕС з притокою Інгулець від гирла до смт. Велика Олександрівка, включаючи придаткову систему цих річок - з 10 квітня по 15 червня 2019 року;
4) у всіх інших водоймах Чорноморського регіону в межах Херсонської області - з 01 квітня по 30 червня 2019 року.
3. Встановити наступні терміни заборони на лов водних біоресурсів у Каховському водосховищі в зоні контролю Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області:
1) на промислове рибальство - з 10 квітня по 18 червня 2019 року;
2) на любительське і спортивне рибальство - з 10 квітня по 19 червня 2019
року.
4. Дозволити любительський лов риби у період заборони на здійснення любительського та спортивного рибальства, в терміни визначені пунктом 2 та 3 цього наказу, на умовах загального використання, однією поплавковою вудкою з одним гачком або спінінгом з берега, з дотриманням Правил любительського і спортивного рибальства, в місті Херсон з набережних по проспекту Ушакова та біля парку Слави; в містах Н. Каховка, Олешки, Гола Пристань, Каховка, Берислав з набережних в районі міських пристаней, вздовж всіх інших населених пунктів і дачних кооперативів з берега в межах ділянок акваторій, визначених наказом Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області від 06.03.2019 № 78 - ОД «Про визначення рибогосподарських водойм (їх ділянках) для здійснення любительського і спортивного рибальства в зоні контролю Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області на умовах загального використання», за винятком нерестових ділянок, визначених наказом Херсонського рибоохоронного патруля від 20.03.2019 № 86 - ОД «Про визначення нерестових ділянок на рибогосподарських водних об'єктах в зоні контролю Херсонського рибоохоронного патруля у 2019 році».
5. Дозволити з 01 травня по 15 червня 2019 року проводити любительський лов оселедця та пузанка з човнів однією вудкою або спінінгом, оснащеним підвіскою типу «самодур», з дотриманням Правил любительського і спортивного рибальства, на акваторії річки Дніпро по правому берегу від лісгоспу с. Антонівка вниз за течією до пляжу «Лілея» м. Херсона (за винятком ділянки, яка складає 220 м по обидві сторони від центру мосту та міських пляжів) від урізу води вглиб водойми до 100 м.
6. Заборонити пересування плавзасобів у заборонених для рибальства зонах (за винятком установлених суднових ходів), а на ділянках, оголошених наказом Херсонського рибоохоронного патруля від 20.03.2019 № 86 - ОД 
нерестовищами в період нересту, заборонити пересування всіх плавучих засобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів.
7. Користувачам водних біоресурсів, які здійснюють рибогосподарську діяльність на водоймах в зоні контролю Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області, зняти з промислу знаряддя лову, заборонені для використання в місцях та у терміни, визначені пунктами 1 та 3 цього наказу.
8. Посадовим особам відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області:
1) забезпечити належну охорону водних біоресурсів під час їх природного відтворення;
2) за заявами користувачів водних біоресурсів опломбувати промислові знаряддя лову;
3) щоденно проводити візуальний моніторинг за ходом нересту риби та інших водних біоресурсів, про що інформувати відділ іхтіології та регулювання рибальства Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області.
9. Заступнику начальника відділу іхтіології та регулювання рибальства Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області:
1) повідомити користувачів водних біоресурсів про встановлення весняно-літньої заборони на промислове рибальство в рибогосподарських водних об'єктах в зоні контролю Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області у 2019 році;
2) повідомити громадськість шляхом розміщення на сайтах Державного агентства рибного господарства України та Херсонської обласної державної адміністрації;
3) інформацію про хід нересту надавати до Державного агентства рибного господарства України у встановлені терміни.
10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
turizmДата: Четверг, 21.11.2019, 09:31 | Сообщение # 52
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 267
Статус: Offline
Запрет ловли раков с 1 декабря


Прикрепления: 3353265.jpg (88.6 Kb) · 7307309.jpg (43.9 Kb)
 
turizmДата: Пятница, 27.03.2020, 16:34 | Сообщение # 53
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 267
Статус: Offline
Запрет на рыбалку 2020 - Херсон и область
Приказ о начале и окончании запретаПрикрепления: 8877613.jpg (94.3 Kb) · 6453904.jpg (115.9 Kb) · 7041869.jpg (124.9 Kb) · 2207145.jpg (64.9 Kb)
 
turizmДата: Суббота, 27.03.2021, 06:59 | Сообщение # 54
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 267
Статус: Offline
НАКАЗ ВІД 24.03.2021 № 55-ОД ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОЇ ЗАБОРОНИ НА ЛОВ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ У ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКІЙ ЕСТУАРНІЙ СИСТЕМІ ТА КАХОВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ В ЗОНІ КОНТРОЛЮ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2021(запрет в Херсонской области на рыбалку 2021)
Прикрепления: 1663448.png (122.1 Kb) · 0265626.png (141.7 Kb) · 9833110.png (156.2 Kb) · 6266338.png (82.6 Kb)
 
Рыбалка » форум о рыбалке » Рыбалка в Херсонской области » Запрет на рыбалку в Херсонской области (запрет на рыбную ловлю - Херсон)
 • Страница 4 из 4
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Поиск:

Запрет на рыбалку в Херсонской области - Страница 4 - Рыбалка - 29.03.2023
Форумы про рыбалку. Рыбалка в Украине.

ukr-Turizm Яндекс.Метрика
Рыбалка в Украине, форум о рыбалке.
>